възниквам

възниквам
гл. - изниквам, израствам, появявам се, явявам се, показвам се, излизам, мяркам се, изпъквам, раждам се, пораждам се, зараждам се, произхождам, създавам се, ставам, сбъдвам се

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • възниквам за въпрос — словосъч. излизам наяве, очертавам се, ставам известен, изниквам за факт …   Български синонимен речник

  • зараждам се — гл. създавам се, пораждам се, почвам, възниквам, раждам се, произлизам, произхождам, израствам, изниквам, изпъквам, появявам се, показвам се, явявам се …   Български синонимен речник

  • излизам наяве — словосъч. показвам се, лъсвам, мярвам се, вестявам се, появявам се, довтасвам словосъч. излизам на сцената словосъч. очертавам се, ставам известен, възниквам за въпрос, изниквам за факт …   Български синонимен речник

  • изниквам за факт — словосъч. излизам наяве, очертавам се, ставам известен, възниквам за въпрос …   Български синонимен речник

  • изпъквам — гл. появявам се, изскачам, излизам начело, излизам наяве, излизам напред, показвам се, възниквам, бия на очи, правя впечатление, проявявам се, прочувам се, отличавам се, ставам известен, прославям се, славя се, носи ми се славата, виден съм,… …   Български синонимен речник

  • израствам — гл. раста, нараствам, пораствам, покарвам, никна, изниквам, пониквам, възниквам гл. развивам се, ставам голям, големея, уголемявам се, едрея, увеличавам се, избуявам гл. издигам се, създавам се, появявам се, усъвършенствувам се гл. разраствам се …   Български синонимен речник

  • никна — гл. раста, израствам, пораствам, възниквам, изниквам, зараждам се, пониквам, покарвам, подавам се, показвам се, явявам се, появявам се, излизам, избуявам, създавам се …   Български синонимен речник

  • очертавам се — гл. откроявам се, изписвам се, изрисувам се, отбелязвам се, разграничавам се, изпъквам гл. показвам се, определям се, давам вид, имам изглед, обрисувам се, охарактеризирам се, окачествявам се гл. оформям се, установявам се, изяснявам се, утвърдя… …   Български синонимен речник

  • показвам се — гл. появявам се, представям се, явявам се, излизам напред, подавам се, бия на очи, правя впечатление, проличавам, хвърлям се в очи, изплувам, излизам на повърхността, лъсвам, излагам се, изпъквам, откривам се, излизам навън, виждам се, мяркам се …   Български синонимен речник

  • пораждам се — гл. зараждам се, произлизам, произхождам, възниквам, изниквам, появявам се, показвам се, изпъквам, раждам се, явявам се, създавам се, причинявам се, идвам в резултат на …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”